Privacy verklaring
Van IJserloo Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van IJserloo Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via matthieu@vanijserloofotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Opslag van foto’s

 • Foto’s worden opgeslagen op de geheugenkaart van de camera. Deze worden na het uploaden naar de computer, verwijderd van de geheugenkaart.
 • Foto’s worden opgeslagen op een (lokale) computer en op een (lokale) backup. Deze worden na 1 jaar verwijderd.
 • Foto’s worden ge-upload naar de website oypo.nl. Hier worden ze na 6 maanden verwijderd. (privacyverklaring oypo: https://beta.oypo.nl/nl/bezoeker/privacy)
 • Foto’s worden (indien aangevraagd) op een USB-stick geplaatst en verzonden naar de klant.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
van IJserloo Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
van IJserloo Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia | 7  jaar | wettelijke verplichting
 • Adres | 7  jaar | wettelijke verplichting
 • Telefoonnummer | 7  jaar | wettelijke verplichting
 • Emailadres | 7  jaar | wettelijke verplichting
 • Foto’s | 1 jaar |

Delen van persoonsgegevens met derden
Van IJserloo Fotografie verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Van IJserloo Fotografie deelt jouw gegevens (enkel voor -en achternaam) met Wave. Dit is een online facturatieprogramma. Privacy-statement Wave: https://my.waveapps.com/privacy

Van IJserloo fotografie deelt jouw gegeven (naam + adresgegevens + emailadres) met PostNL. Privacy-statement PostNL: https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

Van IJserloo fotografie geeft de klant de mogelijkheid gebruik te maken van diensten als mollie, plink en oypo. Deze diensten zijn echter niet noodzakelijk. Van IJserloo Fotografie deelt geen gegevens met deze diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
van IJserloo Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar matthieu@vanijserloofotografie. Van IJserloo Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van IJserloo Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.De website van van IJserloo Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via matthieu@vanijserloofotografie.nl.

Laatst aangepast: 12 juni 2018.