Voorwaarden van IJserloo Fotografie. augustus 2019

Akkoord
Je gaat akkoord met deze voorwaarden als je dit aangeeft bij het boeken van een fotoshoot.

Vergoeding
Als we geen vergoeding zijn overeengekomen, dan is de gebruikelijke vergoeding van toepassing. Als er hogere kosten, die noodzakelijk waren, worden gemaakt, dan worden deze in rekening gebracht.

Factuur en betaling

Na de fotoshoot wordt een factuur verzonden. Voordat foto’s worden verzonden of gepubliceerd, moet de factuur voldaan zijn.
De klant controleert de factuur op juistheid. Na 10 dagen vervalt de mogelijkheid om de juistheid van de factuur af te wijzen. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen. Indien de betaling niet binnen 15 dagen is ontvangen, wordt de factuur vermeerderd met 2%. De foto’s mogen op geen enkele manier gebruikt worden als de factuur nog niet is voldaan.

Annulering
Bij een fotoshoot geldt dat als de opdracht binnen 1 week voor datum, zonder geldige reden, wordt geannuleerd, 50% van de kosten in rekening wordt gebracht. Bij annulering van een reportage, binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum, zonder geldige reden, wordt 60% van de kosten in rekening gebracht.

Levering
Levertijd is 14 dagen.  Verzonden USB-sticks zijn vanaf het moment van verzenden voor risico van de klant.

Opdracht
De fotograaf heeft het recht om de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De fotograaf is vrij in de keuze van leveranciers om tot uitvoering van de opdracht te komen. De fotograaf bepaalt het aantal foto’s dat geleverd wordt.

Aansprakelijkheid
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die bij de klant is ontstaan. (tenzij er sprake is van schuld of opzet door de fotograaf)

Licentie
Op de gemaakte foto’s rust een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationale Publieke Licentie. Dat betekent dat je vrij bent om het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat.
Onder de volgende voorwaarden:

  • de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden. (Matthieu van IJserloo, vanijserloofotografie.nl)
  • Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden
  • Je mag het materiaal niet verspreiden als je het veranderd

Promotie
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant aan of foto’s gebruikt mogen worden voor promotie. Indien de klant niet aangeeft dat er geen toestemming is voor het gebruik van de foto’s, is er toestemming.

Klachten & verantwoordelijkheid
Klachten dienen binnen 10 dagen na levering per e-mail aan de fotograaf worden gemeld. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden, hiervoor worden de op deze site vermelde kosten gerekend. U bent tijdens de reportage zelf verantwoordelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade is op geen enkele manier te verhalen op de fotograaf. Deelname aan een reportage is geheel op eigen risico.